Styczeń 2011

W styczniowym numerze między innymi:

Gdzie się leczyć?
Do końca 2010 roku wszystkie przychodnie negocjowały z Narodowym Funduszem Zdrowia warunki kontraktów na 2011 rok. Nikt nie spodziewał się warunków lepszych niż dotychczas, ale rzeczywistość okazała się dużo gorsza niż przypuszczano. W wielu przypadkach okazało się, że dotychczasowe kontrakty zostały mocno okrojone, a niektóre poradnie i przychodnie w ogóle ich nie dostały. Dla wielu placówek oznacza to konieczność ich zamknięcia. Pacjenci wciąż nie wiedzą, gdzie będą mogli się leczyć.

Rosną długi samorządów
Jednym z największych inwestorów w Polsce są samorządy. To one remontują szkoły i przedszkola, budują drogi, obiekty sportowe, kanalizacje i oczyszczalnie ścieków. Inwestycje widać wszędzie wokół, część z nich realizowana jest przy pomocy środków z Unii Europejskiej. Jednak aby móc po te środki sięgać, trzeba mieć wkład własny. I tu okazuje się, iż w większości przypadków inwestycje realizowane są na kredyt.

Ile zarabia władza
Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej (obecnie 1835,35 zł) określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1999 roku Nr 110, poz. 1255 z późń. zm.). Przepisy nie precyzują dokładnie wysokości poszczególnych wynagrodzeń. Ustalona jest jednak ich górna granica uzależniona od wielkości gminy czy powiatu.

Rozłam w PO?
Tuż przed drugą turą wyborów samorządowych przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej oraz komitetu Nasza Wspólna Sprawa podpisali porozumienie koalicyjne, dzięki któremu Platforma Obywatelska utrzymała się u władzy w powiecie, a funkcję starosty bocheńskiego nadal pełni Jacek Pająk.

Ogromnym zaskoczeniem dla wielu okazało się głosowanie w Radzie Miasta Bochni podczas sesji zwołanej na 2 grudnia, kiedy to decydowano o wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zagłosowali wspólnie z komitetem Bochniacy dla Bochni oraz Niezależnym Komitetem Wyborczym, a przeciwko swoim koalicjantom z klubu Prawo i Sprawiedliwość.

... Niech radni wezmą się za odśnieżanie (...)
15 grudnia odbyła się II sesja Rady Powiatu. Podczas obrad siedmioro radnych (mimo, iż byli obecni na sesji) nie brało czynnego udziału w większości głosowań. Dochodziło do sytuacji, w której większość głosowań miało wynik 14 „za” przy braku głosów przeciwnych oraz „wstrzymujących się”. W obradach brało udział natomiast 21 radnych. Aleksander Dziadowiec (Koalicja dla Powiatu Bocheńskiego) uznał, iż takie zachowanie świadczy wyłącznie o lekceważeniu swoich obowiązków oraz niepoważnym traktowaniu mieszkańców powiatu bocheńskiego.

BZK i RPK znowu razem?
Od roku na terenie Bochni funkcjonują dwa przedsiębiorstwa komunikacyjne – Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Bocheński Zakład Komunikacji. Od początku takiego stanu rzeczy zastanawiano się, czy jest to rozwiązanie opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Prezesi obu firm nie chcą jeszcze mówić o wyniku finansowym, twierdząc, ze ostateczne podliczenia trwają.

Ponadto m.in.
* Minął miesiąc
* O wrażliwości – opowiadają dzieci z przedszkola nr 1 w Bochni
* Chcemy zaprowadzić spokój... – rozmowa z Tomaszem Gromalą, wójtem gminy Lipnica Murowana
* Lepsza woda w Bochni
* Felieton – Na Nowy Rok
* Konkurs poezji religijnej
* Cud nad Wisłą – nowość wydawnicza
* Dopalacze wypalają umysł
* Strażackie publikacje – doceniane i wyróżniane
* Kronika policyjna
* Krzyżówka
* Horoskop
..... i wiele innych


<< powrót
Nowości wydawnicze
Powstanie Styczniowe
Aktualny numer

© Ziemia Bocheńska 2010, created by golin gfx by bopp