SKARBY KULTURY I LITERATURY POLSKIEJ
To niezwykła, ekskluzywna seria wydawnicza. Albumowe wydania mogą być oryginalnym prezentem dla Państwa, osób najbliższych, współpracowników, kontrahentów. Mogą być także cenną nagrodą.

1. Stanisław Wyspiański. Dzieła Malarskie
2 lata temu w 1925 roku nakładem Instytutu Wydawniczego „Bibljoteka Polska” ukazała się publikacja Stanisław Wyspiański. Dzieła Malarskie. Wydaliśmy reprodukcję tego dzieła – dzieła niezwykłego, bo dotyczącego szczególnego egzemplarza, należącego do Jana Gawrońskiego, ofiarowanego Benito Mussoliniemu, a następnie gen. Władysławowi Andersowi. Obecnie książka ta znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Dzieje wędrówki albumu opisał profesor Franciszek Ziejka.

2. Kraków i okolice. Album widoków.
Kraków i okolice. Album widoków. XIX wiek zawiera 119 barwnych litografii przedstawiających fragmenty konterfektów XIX-wiecznego Krakowa i najbliższych okolic. Zamieściliśmy w nim niepublikowane wcześniej rysunki Stanisława Tondosa i Juliusza Kossaka z 1881 roku, a także prace Franciszka Stroobanta, Jana Nepomucena Głowackiego, Henryka Waltera, Jędrzeja Brydaka, Leona Wyczółkowskiego, Macieja Bogusza Stęczyńskiego, Filipa Pokutyńskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Wojciecha Weissa, Carla Berndta, Mieczysława Serwina-Orackiego.

3. Warszawa i okolice. Album widoków
Warszawa i okolice. Album widoków zawiera 163 barwnych litografii i reprodukcji przedstawiających widoki XVIII i XIX-wiecznej Warszawy i najbliższych okolic. Zamieściliśmy tutaj rysunki takich artystów jak: Barnardo Bellotto, Zygmunt Vogel, Karol Alberti, Aleksander Majerski, Wojciech Gerson, Julian Cegliński, Maurycy Scholtz.

4. Album Jana Matejki
Jan Matejko to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, uważany za twórcę malarstwa historycznego. Prezentujemy reprodukcję Albumu Jana Matejki Salomona Lewentala z 1876 roku wraz z współczesnymi mu opisami Kazimierza Władysława Wójcickiego. W drugiej części wydawnictwa przedstawiamy współcześnie wykonane reprodukcje dzieł Jana Matejki – wybierając do publikacji także te mniej znane oraz fotografie polichromii wykonanych według projektów artysty.
Do nabycia ostatnie egzemplarze

5. Galicja. Album widoków
Album poświęcony Galicji przestawia tereny, współcześnie obejmujące województwo małopolskie oraz dużą część zachodniej Ukrainy. Historię Galicji przedstawił śp. prof. Adam Zieliński z Wiednia. Album zawiera 147 reprodukcji także nieznanych dzieł Emanuela Kratochwila Kronbacha, Antoniego Lange, Aleksandra Zawadzkiego, Karola Auera, Ambrożego Grabowskiego, Macieja Bogusza Stęczyńskiego, Józefa Szalaya, Napoleona Ordy, Juliusza Kossaka.

6. Banderia Prutenorum
Banderia Prutenorum, dzieło historyka Jana Długosza i malarza krakowskiego Stanisława Durinka, zawiera ikonograficzne przedstawienia 56 chorągwi krzyżackich zdobytych przez Polaków i Litwinów w wojnach Władysława Jagiełły z zakonem krzyżackim: 1410 pod Grunwaldem (48) i Koronowem (1), 1431 pod Nakłem (4) oraz w 3 innych bitwach. Przedstawiamy w naszej publikacji reprodukcję w/w dzieła Długosza wraz z dokładnym opisem historycznym i ikonografią bitwy pod Grunwaldem.

7. Skarby Biblioteki Jagiellońskiej
Album Skarby Biblioteki Jagiellońskiej zawiera prezentację 178 najcenniejszych obiektów zgromadzonych w Bibliotece Jagiellońskiej, wybranych przez jej pracowników.

8. Pejzaże Władysława orkana. Gorce, Tatry, Podhale
W albumie ukazujemy Gorce, Tatry, Podhale – ukochane tereny Władysława Orkana, z którymi tak bardzo był związany. Piękno polskich gór możemy poznać poprzez zamieszczone tutaj obrazy olejne, m.in. Jana Nepomucena Głowackiego, Aleksandra Kotsisa, Wojciecha Gersona, Stanisława Witkiewicza, Włodzimierza Tetmajera, Stefana Filipkiewicza, Leona Wyczółkowskiego i innych czołowych polskich malarzy. Grafikę z widokami tego terenu prezentują Bogusz Zygmunt Stęczyński, Józef Szalay, Władysław Skoczylas, Józef Pieniążek.

9. Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin to najwybitniejszy polski kompozytor, pianista, współtwórca europejskiego romantyzmu. Piotr Mysłakowski przedstawia w albumie najważniejsze fakty z życia Fryderyka Chopina. Album zilustrowany jest podobiznami wielkiego Polaka, jego bliskich, rękopisami i pierwodrukami jego utworów. Wiele grafik przedstawia miejsca, w których żył lub pracował Fryderyk Chopin, a także odpoczywał lub je odwiedzał. Polskę i Europę 1. połowy XIX wieku, widzimy niejako oczyma Chopina.

10. Gdańsk i okolice. Album widoków (XVI – XVIII wiek)
Najstarszy zapis dotyczący Gdańska pochodzi z końca X wieku. Spotykamy go w żywocie św. Wojciecha, biskupa praskiego, spisanym około 999 roku. Historia Gdańska dowodzi, że jego los był zespolony z losem Polski. Czasy największej świetności miasta, przypadają na okres „złotego wieku” Rzeczpospolitej.
W albumie zamieszczamy 126 reprodukcji przedstawiających widoki Gdańska i okolic, od tych najdawniejszych pochodzących z XVI wieku, do widoków Gdańska z XVIII wieku.
 

11. Kwiaty
Od najdawniejszych czasów kwiaty towarzyszyły człowiekowi. Kruchość i wdzięk kwitnących roślin zachwycały i dostarczały przeżyć estetycznych. Były i nadal są przedmiotem kontemplacji, a także naukowej obserwacji. W książce zamieściliśmy 183 wizerunki kwiatów takich artystów jak: Maria Sybilla Merian (1705), Johann Wilhelm Weinmann (1737), Louis van Houtte (1854-1858), Helena Drzewiecka (1815-1820), Cyprian Kamil Norwid i Jean Grandville.
Do kontaktu z książką zachęcić także powinna pierwsza strona, po dotknięciu której ujawnia się zapach storczyka.

12.Cud nad Wisłą
W roku 2010 obchodziliśmy 90-lecie osiemnastej najważniejszej bitwy w historii świata. W albumie prezentujemy bogate zbiory Muzeum Niepodległości uzupełnione znanymi reprodukcjami obrazów olejnych znajdujących się w Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Narodowym w Warszawie oraz fotografiami z Centralnego Archiwum Wojskowego, zbiorami Biblioteki Jagiellońskiej i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 248 reprodukcji obrazów, grafik, plakatów, fotografii i odezw przybliża historyczne wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej.
Nowość!

 

13. Pałace i rezydencje Dolnego Śląska
Dolny Śląsk to część historycznej krainy Śląska, położona w południowo-zachodniej Polsce nad środkową Odrą. W drugiej połowie XIX wieku berliński księgarz i wydawca Alexander Dunker i jego zespół rysowników opracował 960 widoków siedzib arystokratycznych, w tym 227 to rezydencje śląskie. Liczba 227 wiejskich siedzib arystokracji śląskiej, to liczba oznaczonych przez Dunckera domów, dworów, pałaców i zamków, które w drugiej połowie XIX w. znajdowały się w granicach ówczesnego Śląska. W tej pracy, której podmiotem jest Dolny Śląsk, zaprezentowano wszystkie siedziby odwzorowane przez zespół Dunckera znajdujące się na ziemiach historycznych Dolnego Śląska, a więc również tych, które w czasie powstawania Ländliche Wohnsitze…już do Śląska nie należały, a wchodziły w skład Brandenburgii, w tym miejscowości dawnego księstwa krośnieńskiego i dystryktu świebodzińskiego. Od strony wschodniej ujęto też miejscowości powiatów nyskiego, brzeskiego i namysłowskiego, które należą do województwa opolskiego, ale historycznie są dolnośląskimi, a od zachodniej dolnośląskie dobra leżące na lewym brzegu Nysy Łużyckiej, a więc w Niemczech.

14. Portret Polaków XIX wiek
W historii Polski szczególne miejsce zajmuje XIX wiek. Państwa polskiego nie było wtedy na mapie Europy, w wyniku rozbiorów (1772–1795) jego ziemie zostały zagarnięte przez Rosję, Prusy i Austrię. Kilka pokoleń mieszkańców Rzeczypospolitej stało się obywatelami obcych państw, które często nastawione były wrogo do polskiej kultury.
Przedstawiciele wszystkich stanów, szlachta, duchowieństwo, mieszczanie i ludność wiejska, dzielili wspólnie los poddanych wobec zaborców. Niektórzy nie godzili się na taki stan rzeczy, dochodziło do zbrojnych powstań, które kończyły się porażką. Wielu Polaków emigrowało z kraju, i z daleka, najczęściej z Paryża, próbowało wpływać na bieg wydarzeń politycznych. W każdym pokoleniu Polaków żyjącym w tamtych czasach byli ludzie marzący o tym, aby odrodziło się niepodległe państwo. W podzielonym kraju było to pragnienie, które jednoczyło ludzi wszystkich stanów.

15. Górny Śląsk. Album widoków
W kolejnej publikacji z serii Skarby kultury i literatury polskiej przedstawiamy portret Górnego Śląska w rysunkowych i graficznych widokach. Uwzględniając uwarunkowania historyczne, w naszej pracy ujmujemy Górny Śląsk utworzony przez księstwa opolsko-raciborskie, cieszyńskie, opawskie i karniowskie, a więc tzw. Śląsk austriacki, czyli czeski, dziś część Severomoravský’ego kraju z południową częścią księstwa nyskiego, powiat głubczycki, wolne państwa stanowe (baronaty) pszczyńskie i bytomskie, mniejsze państwa stanowe bielskie, bohumińskie, bruntalskie, frydeckie, frysztackie, skoczowskie, strumieńskie i wodzisławskie. Wyjątkowo dodajemy pięć widoków XIX-wiecznych pałaców arystokracji śląskiej w powiatach kluczborskim i nyskim, od 1815 w rejencji opolskiej, a więc górnośląskiej, historycznie przynależnych do Dolnego Śląska. Mówiąc „Górny Śląsk” myślimy „Katowice”, trudno jednak przed wiekami szukać widoku stolicy obecnego województwa górnośląskiego, choć odkrywca Górnego Śląska – Friedrich Bernhard Werner wydając w połowie XVIII wieku widoki największych ośrodków Górnego Śląska uwzględnił wśród nich Katowice-Bogucice, wtedy jeszcze tylko jako Bogucice. Niniejszy album rezentuje w porządku chronologicznym wybór widoków górnośląskich od końca XV do końca XIX wieku, z zamysłem przedstawienia jak największej liczby miejscowości, które w ciągu czterech stuleci doczekały się swoich wizerunków.

 

POLSKIE POWSTANIA NARODOWE
Polskie Powstania Narodowe to tytuł nowej ekskluzywnej serii wydawniczej. W kilku tomach przedstawimy graficzny obraz walki Polaków o niepodległość. Do wydania publikacji użyte zostały najszlachetniejsze materiały drukarskie, jakie tylko są dostępne na rynku europejskim. Oprawa twarda, ekologiczna skóra – granat, tłoczenie złotem, brzegi kart złocone. Każdy egzemplarz jest numerowany, ma charakter wybitnie kolekcjonerski.

1. Powstanie listopadowe
W albumie prezentujemy blisko 200 grafik autorstwa m.in. Wojciecha Kossaka, Juliusza Kossaka, Francoisa de Villain`a i Georga Benedikta Wundera, będących w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.Powstanie listopadowe, 216 stron, 24x33 cm, oprawa twarda, ekologiczna skóra. Wydanie w podwójnej wersji językowej (j. polski, j. angielski). Wszystkie egzemplarze numerowane.


<< powrót
Nowości wydawnicze
Powstanie Styczniowe
Aktualny numer

© Ziemia Bocheńska 2010, created by golin gfx by bopp