Marzec 2007

Budżet miasta: znikające ulice
W czwartek 22 lutego bocheńscy radni głosowali nad budżetem miasta na rok 2007. Projekt budżetu został przygotowany przez poprzedniego burmistrza Wojciecha Cholewę. Jednak nowy gospodarz miasta Bogdan Kosturkiewicz także chciał na nim odcisnąć swoje piętno i na około 2 tygodnie przed głosowaniem wprowadził do projektu autopoprawkę.
W budżecie zaprojektowanym przez Wojciecha Cholewę 6 mln zł przeznaczone zostało na inwestycje drogowe. Burmistrz Kostrurkiewicz nieznacznie zmienił tą kwotę. Znacząco natomiast zmieniała się list dróg i chodników, które będą w tym roku remontowane.

Walka o Przewodniczącą
6 lutego 12 radnych z klubu Koalicja dla Powaitu Bocheńskiego złożyło pismo do Biura Rady w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Głównym punktem obrad miało być odwołanie Joanny Solak z funkcji przewodniczącej Rady Powiatu. Żądanie złożyli nie przedstawiciele opozycji, ale radni tworzący koalicję rządzącą w starostwie, którzy jeszcze kilka miesięcy temu zdecydowali p powierzeniu Joannie Solak stanowiska przewodniczącej Rady Powiatu.

Niespłacony parking
Tuż przed wyborami miasto wybudowało parking przy kościele św. Pawła Apostoła w Bochni. Okazało się, że ani w zeszłorocznym, ani w tegorocznym budżecie nie przewidziano środków na ten cel. Pojawia się pytanie, kto zapłaci za inwestycję?

Ponadto:
Gimnazjum wciąż bez patrona.
Dzieci z Przedszkola nr 3 w Bochni odpowiadają na pytanie: Po czym poznać, że ktoś jest zakochany?
Ostatnie lata Liceum Pedagogicznego.
Nasza sonda – Czy uważasz, że w szkole powinny obowiązywać mundurki?


<< powrót
zbadmin
Nowości wydawnicze
Powstanie Styczniowe
Aktualny numer

© Ziemia Bocheńska 2010, created by golin gfx by bopp