Marzec 2006

Nasza okładka

W kwietniu na ekran bocheńskiego kina “Regis” wchodzi kolejna produkcja wytwórni filmowej Polophyryna Group pt. “zakazane legendy”. Jest to już trzeci z kolei film grupy młodych filmowców z Jodłówki i Bochni.

Przybliżamy wszystkim Czytelnikom sylwetki osób, które tworzą ten filmowy zespół oraz ich najnowsze dzieło.

Cierpienie jest w świecie po to by wyzwalało miłość

11 lutego, gdy w kościele katolickim wspominamy Matkę Bożą z Lourdes, na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Został on ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 r., w 75 rocznicę objawień fatimskich i 11 rocznicę zamachu na jego życie. Chciał w ten sposób podkreślić rolę Maryi jako Uzdrowicielki Chorych i Loudres jako miejsca, w którym od początku jego objawień w 1858 r. dochodzi do wielu uzdrowień.W ludzkim życiu nie brakuje cierpienia. Wystarczy przypatrzeć się szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom, przytułkom, noclegowniom, instytutom dla niepełnosprawnych. Choroba, oprócz bólu fizycznego, pociąga za sobą poczucie bezradności, słabości, uzależnienia od drugiego człowieka. Proponujemy naszym Czytelnikom kilka artykułów opowiadających o miejscach, gdzie można znaleźć pomoc i o ludziach, którzy tę pomoc świadczą.

Służba zdrowia "na walizkach"

Coraz więcej lekarzy i pielęgniarek wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu lepszych perspektyw. Na stronach internetowych roi się od ofert dla nich. Takie specjalności jak anestezjolog czy nefrolog są niemal deficytowe. Izby Lekarskie szacują, że od wejścia do Unii Europejskiej na Zachód wyjechało 6 tys. lekarzy i będzie ich coraz więcej.

Ruszyło becikowe

W czwartek 9 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, przyjęta przez Sejm 29 grudnia ubiegłego roku. Ustawa daje prawo rodzicom dziecka urodzonego po 9 listopada 2005 r. do otrzymania jednorazowego świadczenia w wysokości 1000 zł. Przygotowaliśmy mini-przewodnik, dzięki któremu rodzice będą mogli dowiedzieć się, gdzie się udać po wypłatę becikowego i jakie dokumenty należy ze sobą zabrać.

Czy to miasto, czy wieś ?

W tradycyjnym już cyklu o bocheńskich osiedlach prezentujemy kolejne z nich – “Dołuszyce”. Wiele lat temu na bocheńskich ziemiach grasował rozbójnik o przezwisku Szyc. Związane są z nim liczne legendy i opowieści. Jedna z nich dotyczy właśnie Dołuszyc. Szyc siał postrach wśród kupców i ludności miejskiej, osiedlającej się wzdłuż bocznych odgałęzień kupieckiego szlaku, wiodącego od Węgier aż po morze Bałtyckie. W końcu, zmęczeni ciągłym nękaniem ludzie, postanowili złapać Szyca. Właśnie w dzisiejszych Dołuszycach zorganizowano zasadzkę, kopiąc doły na Szyca.
<< powrót
zbadmin
Nowości wydawnicze
Powstanie Styczniowe
Aktualny numer

© Ziemia Bocheńska 2010, created by golin gfx by bopp