Maj 2006

W majowym numerze m.in.:

Ach ta dzisiejsza młodzież...
Coraz częściej słyszy się o narastającym problemie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Mówi się, że następuje wyraźny wzrost liczby agresywnych zachowań uczniów na terenie szkoły. Młodociani przestępcy są coraz bardziej brutalni. Dopuszczają się wymuszeń, kradzieży, pobić i włamań. Ich ofiarami najczęściej są rówieśnicy, mający trochę lepiej wyglądającą kurtkę, droższe buty, zegarek, nowy telefon. Zabierają im pieniądze, spłukują głowy w muszlach klozetowych. Korytarz szkolny stał się areną, na której słychać wulgaryzmy, wyzwiska, gdzie widać przemoc fizyczną.

Przede wszystkim drogi
Prezentujemy pierwszy z cyklu artykułów o inwestycjach, jakie postawiły w tym roku przed sobą władze samorządowe. Na pierwszy rzut poszły gminy Trzciana, Drwinia, Żegocina, Łapanów oraz miasto Bochnia.

Z cyklu bocheńskie osiedla – Chodenice
Tradycja zobowiązuje

„ (…) Ponadto, pragnąc wymienionemu Mikołajowi, synowi Volkmara, specjalną łaskę naszą okazać i większe mu zaszczyty i korzyści przyznać niż innym, a to w nagrodę za jego zasługi - za to mianowicie, że ponad innych wiele korzyści nam przysporzył, nadaliśmy jemu i jego spadkobiercom na uprawę roli w wieczyste posiadanie pewną część ziemi, zwaną pospolicie oberszar, nad którą jest lokowana wieś Chodenice, wolną od wszelkich czynszów, opłat i danin oraz wszelkich świadczeń i służebności, jakimikolwiek by je nazwami określono, i to bez względu na to, czy by tę ziemię sam uprawiał czy innym pod uprawę oddawał. (…) – to fragment Aktu Lokacyjnego miasta Bochni wydanego w Nowym Korczynie 27 lutego 1253 roku. Tym samym historia Chodenic – niegdyś samodzielnej miejscowości, a od 1973 roku części Bochni – sięga ponad 750 lat.

Z cyklu nasze sołectwa – Grobla
Wieś spokojna, wieś wesoła...

Grobla położona jest w gminie Drwinia. Historia tej miejscowości liczy ponad 800 lat. Północną granicę wsi wyznacza rzeka Wisła. Przez południowe obrzeże prowadzi ruchliwa arteria komunikacyjna, prowadząca do Niepołomic. We wschodniej części biegnąca przez wieś droga rozdziela się na dwie części – jedną prowadzącą w stronę Bochni, a drugą w kierunku Uścia Solnego.

Echa 1 Maja
Transparenty, flagi, młodzież w białych i czerwonych krawatach, stragany z kiełbaskami, pochody, platformy ze sportowcami i robotnikami. Dawnej 1 Maja był świętem klasowym i ludowym. Czczono socjalizm i dozgonną przyjaźń ze Związkiem Radzieckim.
Często jednak zapomina się, że wszystko zaczęło się w 1889 r. na kongresie założycielskim II Międzynarodówki w Paryżu. Postanowiono wtedy, że 1 Maja będzie Świętem Pracy. Datę tą wybrano dla uczczenia strajku robotników, do którego doszło w 1886 r. w Stanach Zjednoczonych. Walczyli oni przede wszystkim o ośmiogodzinny dzień pracy, prawa polityczne, wolność słowa, wolność związków zawodowych, prawo do zrzeszania się itp. 1 maja miał być dniem walki, braterstwa i solidarności klasy robotniczej. Początkowo uznane było za nielegalne.
Od tamtej pory sposób manifestowania zmieniał się na przestrzeni lat...


<< powrót
zbadmin
Nowości wydawnicze
Powstanie Styczniowe
Aktualny numer

© Ziemia Bocheńska 2010, created by golin gfx by bopp