Luty 2011

W lutowym numerze między innymi:

Budżet przyjęty – mniej na KN-2
Podczas sesji Rady Miasta w Bochni, 27 stycznia, radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem budżetu na 2011 rok. Dochody miasta zaplanowano na ok. 76,7 mln zł, wydatki wyniosą ponad 81 mln zł, z czego 15,5 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje.

Alfabet Ziemi Bocheńskiej
A jak alkohol
Nadużywanie napojów alkoholowych stanowi bezsprzecznie jeden z najpoważniejszych problemów społecznych. Zjawisko to stwarza problem złożony i trudny do przezwyciężenia dla wielu mieszkańców i nie zależy od płci, wieku ani poziomu wykształcenia.
Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącym stanu zdrowia na świecie alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, odpowiedzialnym za ponad 9% całkowitego obciążenia chorobami i urazami, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu. Dane ŚOZ wskazują, że konsumpcja alkoholu w regionie europejskim jest najwyższa w porównaniu z innymi regionami świata.

Wścieklizna dotarła do centrum Bochni
W listopadowym numerze szeroko pisaliśmy o zjawisku wścieklizny, zataczającym coraz szersze kręgi. W powiecie bocheńskim odnotowano wówczas (25 października) pierwszy przypadek wścieklizny. Myśliwy podczas polowania niechcący ustrzelił lisa w Krzeczowie. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że zwierzę jest zarażone.

Park rodzinny w Bochni
19 kwietnia 2010 roku ówczesny burmistrz miasta Bogdan Kosturkiewicz podpisał umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą Park Rodzinny „Uzbornia”. Zarząd województwa przekazał miastu 5,6 mln zł z Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego. 7 stycznia br. w Urzędzie Miasta została oficjalnie podpisana umowa z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą inwestycji.

Losy kamienicy z ul. Szewskiej 1 w świetle akt bocheńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Krakowie
Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Bochni z dnia 22 września 2010 roku Bocheński Zakład Usług Komunalnych zajmujący się administracją nieruchomości został zobowiązany do wydania budynku przy ul. Szewska 1 prawowitemu właścicielowi Adamowi Holendrowi. Wcześniej zapadł prawomocny wyrok nakazujący Gminie Miasto Bochnia zwrot nieruchomości spadkobiercy. Kim tak naprawdę byli przodkowie dzisiejszego spadkobiercy i jak na przestrzeni dziesięcioleci przedstawiała się historia samej kamienicy?

Kamienica w rękach hollywoodzkiego operatora
Blisko 72 tys. zł rocznie z czynszów pochodzących od najemców lokali kamienicy przy ul. Szewska 1 tzw. kamienicy „Pod Arkadami” nie trafia już do kasy miasta. 19 marca 2009 roku zapadł bowiem prawomocny wyrok w sprawie założonej przez Adama Holendra o zwrot kamienicy nakazujący Gminie Miasto Bochnia zwrócić nieruchomość prawowitemu spadkobiercy.

„K5”– sekret Puszczy Niepołomickiej
Wczesną wiosną 1940 roku do zajętej od 7 września 1939 roku przez okupanta składnicy amunicji armii „Kraków” w Kłaju, przyjechała duża grupa Niemców złożona z osób w mundurach wojskowych, uniformach organizacji Todta oraz po cywilnemu. Niemcy kręcili się po okolicy, dokonywali pomiarów terenu i trasowali grunt w oparciu o przywiezione plany.

Ponadto m.in.:
* Minął miesiąc
* System ostrzegania przed powodzią
* Obradowała Rada powiatu Bocheńskiego
* O swoich babciach i dziadkach – opowiadają przedszkolaki z Baczkowa
* Bez rewolucji w mieście... – rozmowa ze Stefanem Kolawińskim, burmistrzem miasta Bochnia
* Felieton – Nie do śmiechu w karnawale
* Łyżwiarstwo dla każdego
* Kronika policyjna
* Zabójstwo przy ul. Floris – zapadły pierwsze wyroki
* Śpiewali w Mikluszowicach
* Krzyżówka
* Horoskop
...... i wiele innych


<< powrót
Nowości wydawnicze
Powstanie Styczniowe
Aktualny numer

© Ziemia Bocheńska 2010, created by golin gfx by bopp