Luty 2008

Zagrała Orkiestra Serc
13 stycznia po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i po raz kolejny okazało się, że jesteśmy bardzo hojni. Mieszkańcy ziemi bocheńskiej do puszek wrzucili ponad 83 tys. zł. To łączna kwota uzyskana z dwóch sztabów w Bochni i Łapczycy.

Mieszkańcy Kolanowa protestują
Pojawiła się kolejna przeszkoda w budowie obwodnicy Łapczycy. Działająca w imieniu GDDKiA firma Jacobs zaprezentowała nowy, znacznie rozbudowany program funkcjonalny węzła „Kolanów”, łączącego obwodnicę Bochni i Łapczycy. Z tą propozycją, w myśl której należałoby wywłaszczyć większą liczbę zabudowań niż przewidywano w poprzednim planie, nie zgadzają się mieszkańcy.

Najwięcej miastu dają podatnicy
Uchwała budżetowa miasta Bochni zakłada na 2008 rok dochody w wysokości 62 457 816 zł. Jest to o niemal 5,5 mln więcej niż w ubiegłym roku. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest znaczny wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatków.

Stalprodukt i Cold inwestują najwięcej
Szansą na poprawę rynku pracy, a co za tym idzie na poprawę sytuacji ekonomicznej naszego społeczeństwa, jest dobra kondycja lokalnej przedsiębiorczości. Jednym z głównych zadań gminy powinno być tworzenie korzystnych warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. To właśnie lokalni przedsiębiorcy odprowadzają do budżetów gmin pokaźne środki z tytułu odprowadzanych podatków, zapewniają miejsca pracy, niejednokrotnie inwestują w infrastrukturę.

Muzyczne centrum Bochni
Rozmowa z nowym dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej w Bochni Krzysztofem Krawczykiem.

Z myślą o mieszkańcach
Początek roku to tradycyjnie już czas podsumowań tego co minione i planów na kolejny rok. Miarą aktywnego działania poszczególnych samorządów są zrealizowane inwestycje, mające zaspokoić potrzeby mieszkańców. Prezentujemy pierwszą część zestawienia najważniejszych inwestycji zrealizowanych w poszczególnych gminach powiatu bocheńskiego oraz plany tychże gmin na rok 2008.

Urząd Pracy bliżej Klienta
W powiecie bocheńskim na koniec listopada 2007 roku odnotowano najniższą od początku lat dziewięćdziesiątych stopę bezrobocia. Wyniosła ona 7,2%. Dla porównania podajmy, iż dla tego samego miesiąca w 2006 roku wynosiła ona 9,6%, a w 2005 roku – 12,5%.
– Na koniec grudnia w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2529 osób bezrobotnych. Jest to najniższa liczba odnotowana od 1990 roku – mówi Maria Fąfara, dyrektor PUP.


<< powrót
zbadmin
Nowości wydawnicze
Powstanie Styczniowe
Aktualny numer

© Ziemia Bocheńska 2010, created by golin gfx by bopp