Gdańsk i okolice. Album widoków (XVI – XVIII wiek)

Najstarszy zapis dotyczący Gdańska pochodzi z końca X wieku. Spotykamy go w żywocie św. Wojciecha, biskupa praskiego, spisanym około 999 roku. Według tradycji, autorem utworu jest benedyktyn Jan Kanapariusz (Joannes Canaparius), z rzymskiego klasztoru na Awentynie, gdzie przez jakiś czas przebywał także późniejszy święty.

Czytamy tam: „Sam zaś [bp Wojciech] najpierw udał się do miasta Gdańska, który leży na końcu rozległych ziem księcia [Bolesława], sięgających aż do brzegu morza. Dzięki Bożemu miłosierdziu szczęśliwie dotarł do miasta, gdzie wielkie tłumy ludzi przyjęły chrzest.” (...) Historia Gdańska dowodzi, że jego los był zespolony z losem Polski. Czasy największej świetności miasta, przypadają na okres „złotego wieku” Rzeczpospolitej. Wówczas do miasta, uchodzącego za tolerancyjne (w rzeczywistości sprawa ta była bardziej skomplikowana), otwartego na świat i jego kulturę, ściągali artyści, architekci i znakomici budowniczowie. Pozostały po nich dzieła o nieprzemijającej wartości. Miasto słynne w Europie doczekało się obfitej literatury, a że ówczesnym zwyczajem księgi były ilustrowane przez znakomitych rytowników, zawdzięczamy im utrwalenie widoków miasta i jego budowli.

W niniejszej książce zamieszczone zostały reprodukcje zarówno z dzieł wydanych zagranicą, a znajdujących się w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN, jak też oryginalnej grafiki gdańskich artystów, przechowywanej w Dziale Grafiki tejże Biblioteki. Świadczą one o niepowtarzalnym klimacie Gdańska, jego bogactwie i zamiłowaniach mieszkańców dumnych ze swojego miasta, na co dowodów w gdańskiej książnicy jest bez liku – tak kończy swój wstęp o historii Gdańska dr Maria Babnis, autorka wielu książek o Gdańsku.

W naszym albumie zamieszczamy 126 reprodukcji przedstawiających widoki Gdańska i okolic, od tych najdawniejszych pochodzących z XVI wieku do widoków Gdańska z XVIII wieku. Wydawnictwo zostało przygotowane w potrójnej wersji językowej.

 

Generalny dystrybutor:
PPUH VIKI
41-200 Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 41
tel./fax: 32/ 292 02 22, e-mail: viki_sosnowiec@op.pl

Wydawca:
Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza
www.prowincjonalna.pl

Cena albumu: 250 zł + 5% VAT

Album jest dziesiątą publikacją z serii Skarby kultury i literatury polskiej. Każda książka jest numerowana.


<< powrót
Nowości wydawnicze
Powstanie Styczniowe
Aktualny numer

© Ziemia Bocheńska 2010, created by golin gfx by bopp