Czerwiec 2011

W czerwcowym numerze między innymi:

W Bochni znacznie drożej
Brzeski MPEC liderem ciepłownictwa
Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymało prestiżowe wyróżnienie „Diamenty Forbes 2011”. Nagrody zostały uroczyście wręczone 27 lutego w Krakowie przez redaktora naczelnego miesięcznika Forbes, Kazimierz Krupa oraz wicemarszałka województwa małopolskiego Romana Ciepielę. Wyróżnienie to zostało przyznane w kategorii firm osiągających przychody w granicach od pięciu do pięćdziesięciu milionów złotych. Na listę Diamentów trafiły przedsiębiorstwa najszybciej zwiększające swoją wartość.

Drastycznie wzrosły ceny za wodę i ścieki!
O 15,6 procent wzrosły ceny opłat za wodę i ścieki. Podczas sesji Rady Miasta (28.04) odbyła się burzliwa dyskusja oraz głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Bochni oraz w miejscowościach w Gminie Bochnia: Gawłów, Krzyżanowice, Łapczyca, Ostrów Szlachecki oraz Słomka (odbiorców obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji). Informacja o proponowanej podwyżce była dla wielu ogromnym zaskoczeniem. W ubiegłych latach ceny taryf zwiększane były bowiem o poziom bliski inflacji (4,3%). Mimo wyraźnego sprzeciwu radnych nowy cennik opłat obowiązuje od 1 czerwca.

Którędy drugi etap KN2?
Burzliwą dyskusję wśród mieszkańców osiedla Niepodległości wywołał temat budowy drugiego etapu drogi KN2. Podczas spotkania władz bocheńskiego magistratu z mieszkańcami osiedla burmistrz Stefan Kolawiński przedstawił pomysł zmiany przebiegu trasy północno-zachodniej obwodnicy miasta. Innowacyjna propozycja wiąże się jednak z o wiele większy nakładem finansowym oraz znacznie wydłużonym czasem realizacji planowanej inwestycji. Ostateczna decyzja nie zapadła, a opinie mieszkańców są podzielone.

Od września zmiany w opłatach za przedszkole
Od pierwszego września obowiązywać będą nowe zasady opłat za pobyt dziecka w przedszkolach publicznych. W miejsce tak zwanej opłaty stałej, wnoszonej niezależnie od ilości godzin, które dziecko spędza w przedszkolu, zostaje wprowadzona stawka godzinowa. Bezpłatnie będzie można oddać pociechę do przedszkola na pięć godzin, za każdą następną godzinę trzeba będzie już zapłacić. Przy miesięcznym rozliczeniu, odliczane będą jednak wszystkie dni, w których maluch był nieobecny na zajęciach.

Raport Ziemi Bocheńskiej
Szkoły w powiecie
Poniższy raport ma na celu prezentację zasad funkcjonowania placówek oświatowych na terenie powiatu bocheńskiego. Scharakteryzowane zostały poszczególne gminy, miasto Bochnia oraz starostwo bocheńskie pod względem ilości prowadzonych szkół – z rozbiciem na poszczególne typy placówek, liczby uczniów oraz zatrudnionych nauczycieli, zasad finansowania oświaty, a także realizowanych w szkołach projektów. Poszczególne gminy nie prowadzą rankingów w zakresie poziomu nauczania.

Problem z pojemnikami na odzież używaną
Szczytny cel czy dobry interes?
Pojemników na odzież używaną w Bochni nie brakuje. Kontenery najczęściej można spotkać na bocheńskich osiedlach, przy lokalnych śmietnikach czy tuż obok parkingów. Zdarzają się jednak lokalizacje kontenerów, które budzą wiele zastrzeżeń ze strony mieszkańców miasta. Jedną z takich miejsc było usytuowanie pojemnika na chodniku przy ul. Trudnej, tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Galasa. Było, ponieważ niedawno urzędnicy bocheńskiego Magistratu wystosowali pismo do firmy Wtórpol o usunięcie kontenera.

Dzień Strażaka. Liczne odznaczenia i awanse
W poniedziałek 9 maja na placu apelowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyły się uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka. Święto straży to doskonała okazja do wręczenia zasłużonym, a takich w bocheńskiej jednostce nie brakuje, odznaczeń i awansów. Podczas uroczystości proboszcz parafii św. Mikołaja wraz z kapelanem straży poświęcili nowy sprzęt pożarniczy, który w ostatnim czasie zasilił jednostkę.

Ponadto m.in.:
* Minął miesiąc
* Z forum Rady Miasta – Ugoda, przedszkole i ochrona przeciwpowodziowa
* Biesiadne Dni Bochni na smykowskich błoniach – Perfect i Wodecki w Bochni
* Biblioteka świętuje!
* O Janie Pawle II – opowiadają dzieci z przedszkola nr 4 w Bochni
* Felieton – Bochnia na start!
* Bezpieczny uczeń – bezpiecznie do celu
* Złote gody w Pogwizdowie
* Szlakiem bł. Jana Pawła II
* Razem na całe życie
* Prezydent RP w Lipnicy
* Rodzinnie w Proszówkach
* Kronika policyjna
* Strażacy ochotnicy podpalaczami!
* Zabójstwo przy ul. Floris – winni morderstwa skazani!
* Ruszył system ostrzegania przed powodzią
* Uczcili pamięć
* Horoskop
...... i wiele innych


<< powrót
Nowości wydawnicze
Powstanie Styczniowe
Aktualny numer

© Ziemia Bocheńska 2010, created by golin gfx by bopp