Czerwiec 2007

Mróz zniszczył sady
Zmarszczone, ledwie wiszące na gałęziach zawiązki owoców, poskręcane i brązowe pąki – to krajobraz, jaki zastało wielu sadowników po majowych przymrozkach. W większości małopolskich sadów przymrozki, do których doszło na początku maja zniszczyły ponad 80% upraw. Najbardziej ucierpiały wiśnie i czereśnie oraz wiele odmian jabłek. Właściciele patrząc na zniszczone kwiaty truskawek i drzew owocowych zastanawiali się, czy chociaż część z nich da się uratować.

Kto złamał ugodę?
W „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Krakowskiej” i na portalu „Bochnianin.pl”  pod koniec kwietnia pojawiły się informacje, że burmistrz Bochni Bogdan Kosturkiewicz nie zamierza realizować warunków ugody, jaką miasto zawarło z Władysławem Włodarczykiem w sprawie kamienicy przy placu św. Kingi. W związku z tym wystąpił do sądu w Myślenicach z ponownym wnioskiem o zasiedzenie kamienicy. Sprawa stała się głośna podczas ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 26 kwietnia. Dyskusję rozpoczął radny Kazimierz Ścisło. Zwrócił się do burmistrza z prośbą o ustosunkowanie się do treści wspomnianych artykułów.

Do Twej biegniemy kaplicy
„Majówka” – pierwszym nasuwającym się skojarzeniem dla wielu osób jest „długi weekend”. „Majówka” od dawna ma także inne znaczenie - to nic innego jak nabożeństwo majowe. Niestety, współczesny katolik w ferworze codziennych zajęć nie zawsze ma czas, by wziąć udział w tej modlitwie.

„Złoty” okres Stalproduktu
W I kwartale 2007 r. Grupa Stalproduktu osiągnęła najwyższe w swojej dotychczasowej działalności wyniki kwartalne. Przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły w tym okresie 409,8 mln zł (wzrost o 47,2 proc. w stosunku do I kw. 2006 r.), natomiast przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 52 proc. (do 351,2 mln zł).
Odnotowano, że wyniki finansowe zarówno w zakresie zysku na działalności operacyjnej, jak i zysku brutto oraz netto były o ponad 80 proc. wyższe niż w I kwartale 2006 r. Zysk netto w I kw. 2007 r. wyniósł 91,4 mln zł (w I kw. 2006 r. wynosił on 50,5 mln zł), co oznacza wzrost o 81,1 proc. W efekcie zysk przypadający na 1 akcję wzrósł z 7,50 zł do 13,59 zł.

Judo to sport i dobra zabawa
Od 14 lat przy bocheńskim Miejskim Oœrodku Rekreacji i Sportu działa sekcja judo. Pomysłodawczyni propagowania tej dyscypliny sportowej jest dyrektorka placówki Sabina Bajda - 6-krotna medalistka Mistrzostw Polski Seniorek Judo i brązowa medalistka Akademickich Mistrzostw Świata. Obecnie sekcja liczy około 150 zawodników, którzy trenują w sześciu grupach treningowych. Zainteresowani judo są nie tylko mieszkańcy Bochni, ale i wielu okolicznych gmin. Pieczę nad nimi sprawuje trzech trenerów - Sabina Bajda, Waldemar Kowalski i Sebastian Serwiński. Zawodnicy od lat odnoszą liczne sukcesy na turniejach w kraju i za granicą. Jednym z ostatnich sukcesów jest tytuł Mistrza Polski dla Macieja Tworzydło.


<< powrót
zbadmin
Nowości wydawnicze
Powstanie Styczniowe
Aktualny numer

© Ziemia Bocheńska 2010, created by golin gfx by bopp