Czerwiec 2004

W czerwcowym numerze m.in.:

Pokochaj mnie

Niewielki dom, brązowa brama, kawałek ogródka, rozkopane podwórko. Na pozór nic nadzwyczajnego, a jednak... Małżeństwo Bożena i Artur Perier są jedną z 89 rodzin zastępczych, które są pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Dzieci pochodzą z rodziny patologicznej, ale teraz patrząc na nie widać, jakie są zadbane, uśmiechnięte i przede wszystkim kochane. Każdy kto spełni określone kryteria może stać się prawdziwą rodziną dla spragnionych miłości dzieci.

Spór o grunty

Pod koniec 2000 r. weszła w życie ustawa „o spółdzielniach mieszkaniowych”, która wprowadziła m. in. uregulowania w zakresie gruntów pod budynkami. Przed spółdzielniami otwarła się możliwość wykupu gruntów na własność. Spółdzielcy bocheńscy byli jednak poirytowani nie tyle warunkami wykupu postawionymi przez burmistrza, co wysokością bonifikaty.

Na straży naszego zdrowia cz. I

Przedstawiono w tej publikacji najistotniejsze wiadomości na temat powstawania chorób, możliwości diagnostyczne i wytyczne dotyczące postępowania w konkretnych problemach zdrowotnych. W przystępnej formie przedstawiono najnowszą wiedzę medyczną dotyczącą wybranych schorzeń. Na końcu każdego rozdziału znajduje się wykaz najnowszego piśmiennictwa fachowego, z którego korzystano przy tworzeniu tej publikacji. Szeroko omówione zostało postępowanie niefarmakologiczne dotyczące konkretnych chorób.

Ponadto:

Rodzice poszukiwani

Żacy świętowali

"Już za rok matura"

Na zachód... do pracy

i wiele więcej....


<< powrót
zbadmin
Nowości wydawnicze
Powstanie Styczniowe
Aktualny numer

© Ziemia Bocheńska 2010, created by golin gfx by bopp