Oficyna Wydawnicza Proszówki otrzymała niezwykle prestiżową nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka za album Powstanie styczniowe pod redakcją Tadeusza Skoczka. Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka to nagroda honorowa przyznawana autorom i wydawcom w dziedzinie historii i archiwistyki.

Więcej...

W historii Polski szczególne miejsce zajmuje XIX wiek. Państwa polskiego nie było wtedy na mapie Europy, w wyniku rozbiorów (1772–1795) jego ziemie zostały zagarnięte przez Rosję, Prusy i Austrię. Kilka pokoleń mieszkańców Rzeczypospolitej stało się obywatelami obcych państw, które często nastawione były wrogo do polskiej kultury.

Więcej...

Dolny Śląsk to część historycznej krainy Śląska, położona w południowo-zachodniej Polsce nad środkową Odrą. W drugiej połowie XIX wieku berliński księgarz i wydawca Alexander Dunker i jego zespół rysowników opracował 960 widoków siedzib arystokratycznych, w tym 227 to rezydencje śląskie. Liczba 227 wiejskich siedzib arystokracji śląskiej, to liczba oznaczonych przez Dunckera domów, dworów, pałaców i zamków, które w drugiej połowie XIX w. znajdowały się w granicach ówczesnego Śląska. W tej pracy, której podmiotem jest Dolny Śląsk, zaprezentowano wszystkie siedziby odwzorowane przez zespół Dunckera znajdujące się na ziemiach historycznych Dolnego Śląska, a więc również tych, które w czasie powstawania Ländliche Wohnsitze…już do Śląska nie należały, a wchodziły w skład Brandenburgii, w tym miejscowości dawnego księstwa krośnieńskiego i dystryktu świebodzińskiego. Od strony wschodniej ujęto też miejscowości powiatów nyskiego, brzeskiego i namysłowskiego, które należą do województwa opolskiego, ale historycznie są dolnośląskimi, a od zachodniej dolnośląskie dobra leżące na lewym brzegu Nysy Łużyckiej, a więc w Niemczech.

Więcej...

W roku 2010 obchodzimy 90-lecie osiemnastej najważniejszej bitwy w historii świata. Jak zwykle przy takich okazjach formułuje się tezy, nieraz bardzo kontrowersyjne, o roli poszczególnych dowódców w przekuwaniu początkowej klęski w ostateczne zwycięstwo. Często współczesne poglądy polityczne przenosi się do oceny tamtych historycznych wydarzeń. Nie wdając się w referowanie stanowisk przypomnijmy wypowiedź Józefa Piłsudskiego zanotowaną już w 1924 roku w książce „Rok 1920”.

Więcej...

Od najdawniejszych czasów kwiaty towarzyszyły człowiekowi. Kruchość i wdzięk kwitnących roślin zachwycały i dostarczały przeżyć estetycznych. Były i nadal są przedmiotem kontemplacji, a także naukowej obserwacji. Mnogość odmian, zróżnicowanie tak pod względem barw, jak i wielkości jest nieograniczona. (...)

Więcej...

Najstarszy zapis dotyczący Gdańska pochodzi z końca X wieku. Spotykamy go w żywocie św. Wojciecha, biskupa praskiego, spisanym około 999 roku. Według tradycji, autorem utworu jest benedyktyn Jan Kanapariusz (Joannes Canaparius), z rzymskiego klasztoru na Awentynie, gdzie przez jakiś czas przebywał także późniejszy święty.

Więcej...
Nowości wydawnicze
Powstanie Styczniowe
Aktualny numer

© Ziemia Bocheńska 2010, created by golin gfx by bopp